HR advies en begeleiding

Onthaal nieuwe medewerkers

Hulpverleners zijn schaars. We moeten alles doen om ze aan te trekken en te houden. Peterschap is één element om in de beginfase van het traject van de nieuwe medewerker de juiste ondersteuning te bieden. Hoe zet je nu zo een structuur op om nieuwe medewerkers beter te onthalen?

Transitiemanagement

Twee afdelingen fuseren in een nieuwbouw, het elektronisch dossier vervangt het vertrouwde papier, afdelingen worden afgebouwd, nieuwe doelgroepen worden aangetrokken,…Met een goed plan om de veranderingen te leiden komen we er echter niet. Zonder rekening te houden met de transities, zullen medewerkers de verandering niet dragen. Hoe bereid je veranderingen voor zodat medewerkers de 3 transitiefasen zonder kleerscheuren doorkomen?

Opvang van medewerkers na een ingrijpende gebeurtenis

Hoe zet je een bedrijfsopvangteam op zodat medewerkers zich gewaardeerd, ondersteund en erkend voelen na het doormaken van een ingrijpende gebeurtenis?

Competentie-ontwikkeling

Hoe begin je aan competentieprofielen? Hoe creëer je draagvlak? Welke stappen onderneem je op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Heb je hulp nodig bij het opmaken en het beheren van van de profielen?

Verbeterprojecten

Ervaar je al lange tijd dat dezelfde problemen blijven opduiken? Iedereen heeft er wel iets mee te maken maar niemand slaagt er in om er iets aan te doen. Met het 7 stappenplan van het verbeterproject kunnen wij het proces begeleiden zodat de obstakels gestructureerd worden aangepakt.

Selectie onderzoek met heldere rapportering

Heb je ondersteuning nodig bij het selecteren van kandidaat nieuwe medewerkers? Het DISC-persoonlijkheidsprofiel en het functieprofiel zorgen voor een perfecte match tussen organisatie en kandidaat. Voor meer info over DISC-persoonlijkheidsprofiel en rapportage klik hier.

Strategie

Is de opdrachtsverklaring van uw organisatie aan vernieuwing toe? U zoekt een partner die u kan ondersteunen in het uittekenen van een meerjarenbeleidsplan?