De trainers en coaches van KOMOS zijn in het bezit van de DISC-licentie en staan geregistreerd als DISC-trainer

DISC - Inzicht in menselijk gedrag

 

DISC geeft snel en betrouwbaar inzicht in menselijk gedrag zonder afbreuk te doen aan de menselijke complexiteit. Het gaat uit van de veronderstelling dat menselijk gedrag vooral bepaald wordt door 2 belangrijke invloeden

1. Hoe de omgeving doorgaans wordt waargenomen:

 • niet stressvol/ontspannend of
 • stressvol/inspannend

2. Hoe iemand reageert op zijn omgeving:

 • doorgaans zelfverzekerd/assertief of
 • doorgaans niet assertief/terughoudend

Vraag hier de toegang voor de aanmaak van een persoonlijk DISC-profiel.

Gedragsstijlen

Op deze basis kunnen vier gedragstendensen beschreven worden.:

 • Mensen met een ‘dominant’ gedragsstijl zijn gemotiveerd om problemen op te lossen en snel resultaten te bereiken.
 • Mensen wiens gedragsstijl gekenmerkt wordt door‘invloed’ zijn gemotiveerd om anderen mee te krijgen. Ze zijn open en geven optimistisch uitdrukking aan hun gedachten en gevoelens.
 • Mensen met een ‘stabiel’ gedragsstijl zijn gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Zij zijn geduldig en kunnen goed luisteren.
 • Mensen met een ‘consciëntieus’ gedragsstijl zijn gemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken. Zij willen moeilijkheden voorkomen en zijn daarom precies en nauwkeurig.

Op basis van deze 4 basisdimensies beschreef dr. Geier 20 verschillende persoonlijkheidsprofielen en hoe deze kunnen gebruikt worden. Het materiaal in het DISC persoonlijkheidsmodel wordt nu in meer dan 50 landen gebruikt en door wetenschappelijk onderzoek getoetst met internationaal geldende normen.

Wat meet DISC

 • D – Hoe men problemen en uitdagingen hanteert
 • I – Hoe men anderen motiveert en overtuigt
 • S – Hoe men omgaat met veranderingen
 • C – Hoe men omgaat met regels, details en procedures

Waarvoor wordt DISC o.a. gebruikt?

 • verandermanagement en kwaliteitsverbetering
 • samenstellen van productieve teams
 • verbeteren van communicatie
 • teamontwikkeling en teambuilding
 • loopbaanontwikkeling en assesment
 • werving en selectie
 • coaching
 • leiding geven
 • time management
 • verkoop

Het DISC persoonlijkheidsprofiel

Het DISC persoonlijkheidsprofiel van John G. Geier bestaat uit een tweetal vragenlijsten waarmee je in kaart brengt wat je gedragsprofiel is. Je leert:

 •  je werkwijze te analyseren
 •  jezelf en je gedrag beter te kennen
 • je sterke kanten en valkuilen te ontdekken
 • conflictpunten met anderen te herkennen en daar op te reageren
 • welke werkomgeving goed bij je past
 • je energie effectiever in te zetten.
 • inzicht krijgen in leiderschapskwaliteiten

Bekijk hier een voorbeeld van een DISC rapportage. Vraag nu uw eigen DISC-profiel aan.