• Online training | Authentiek leiderschap

60,50 incl. BTW

Op het einde van deze module, heeft de leidinggevende miv het DISC gedragsprofiel zicht gekregen op zijn/haar belangrijkste gedragstendensen  en beperkingen als leidinggevende, hoe hij onder druk presteert, hoe hij omgaat met conflicten, welke voorkeurstaken hij heeft, welke persoonlijke waarden hij inzet in zijn werk, wat hem motiveert  en welke strategieën hij kan volgen om een effectievere leidinggevende te zijn.

Categorieën: ,

huisstijl / webdesign / communicatie / merkontwikkeling